Akshay Kumar, Salman Khan and Karan Johar said that he spoke